See Ida-Tallinna Keskhaigla veebileht https://ipatsient.itk.ee/ ei vasta avaliku teabe seaduse §32 alusel kehtestatud ligipääsetavusnõuetele allpool loetletud põhjuste tõttu. Kõigil lehtedel tuvastati EN 301 549 V.3.2.1’le mittevastavusi.

Sisu ja funktsioonid, mis ei ole ligipääsetavad

Allpool loetletud sisu ja funktsioonid on mittevastavuses õigusnormidega

Alamlehe ülesed testid

Kohandumine

Leht ei kohandu brauseri tekstisuuruse seadetele.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 11.7.

Digiligipääsetavuse funktsioonid

Domeenil ei ole dokumenteeritud ülevaade selle domeeni digiligipääsetavuse funktsioonidest.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 12.1.1.

Alamlehe lihtkontroll

Visuaalne eristamine

Värv on ainus vahend, millega eristatakse visuaalset teavet veebilehe jaluses olevate linkide puhul ning uue aja broneerimisel vabade aegade kuupäevade kuvamisel.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.4.1.

Sessiooni aegumise teatis

Sessiooni aegumise modaali peale on alamlehtedel ekraanilugeja ja klaviatuurifookusega raske liikuda. Ekraanilugeja ei teavita sessiooni aegumise teate tekkimisest.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.2.1.

Piltide vaheldumine

Avalehel ei saa piltide vaheldumist pausile panna.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.2.2.

Lehtede pealkirjad

Lehe pealkiri ei kirjelda veebilehe teemat või otstarvet. Kõikide lehtede pealkiri on iPatsient.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.4.2.

Testid tööriistadega

Teksti ja tausta kontrastsus

Teksti ja tema tausta värvid peavad olema piisavalt erinevad, et nende kontrastsus oleks minimaalselt 4,5:1 või suurte tekstide (st. tekstid mille tähemärgi suurus on vähemalt 18 või paksus kirjas 14 punkti) puhul 3:1.

Hallid tekstid jaluses ei ole piisavalt kontrastsed. Sisselogimise järgselt ei ole menüüs valged tekstid helerohelisel taustal piisavalt kontrastsed. Oranžid pealkirjad ei ole piisavalt kontrastsed. Saatekirja eelvaate modaalis ei ole isikukood piisavalt kontrastne. Tabelites ei ole hallid tekstid piisavalt kontrastsed. Uue aja broneerimisel kalendris kuu nimi ja nädalate numbrid pole piisavalt kontrastsed ning valitud sammu peal olev tekst samuti mitte.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.4.3.

Kasutajaliidese ja graafilise elemendi kontrastsus

Kasutajaliidese elemendi (nt. sisestusväli) või graafilise elemendi (nt. ikoon) ja tema tausta värvide kontrastsus peab olema vähemalt 3:1 erinevates olekutes (elemendil on fookus/ei ole fookust jne).

Minu andmete kuval ei ole abiinfo sulgemise nupp piisavalt kontrastne. pluss ja miinus nuppudel olevad ikoonid ei ole piisavalt kontrastsed.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.4.11.

Veebilehe suurendamine

Veebileht peab sisse suurendades (zoom) oleva kohalduv selliselt, et sisu peab olema kasutatav ning ei tohi tekkida teist ehk vertikaalset kerimisriba.

Leht pole kohalduv, suurendades ja mobiilivaates tekib kahte pidi kerimine.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.4.10.

Märgendkeele korrektsus

Märgendkeele korrektsuse kontrollimisel leidis validaator alamlehtedelt vigu.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.4.1.1.

Pealkirjade korrektsus

Kõik tekstid, mis näevad välja nagu pealkirjad peavad olema korrektsed HTML pealkirja elemendid või tabelite puhul päiselahtrid märgitud korrektsete HTML elementidega.

Saatekirja eelvaate modaalis tabeli sees olevad pealkirjad pole pealkirjadena esitatud.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.3.1.

Alamlehe keele fikseerimine

Alamlehe keel peab olema fikseeritud vastava HTML'i atribuudiga ja keeletähis peab olema korrektne.

Sisselogitud lehtedel puudub keelekood ning keeletähis on ühes kohas valesti kuvatud.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.3.1.1.

Sisestusväljade tekstid

Kohustuslikud väljad

Kasutaja sisendit eeldatavates kohtades (vormid) puudub tärni tähenduse selgitus.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.3.3.2.

Vigase välja eritamine

Vigaselt täidetud vormi korral ei ole vigased väljad eristatud ning ei teki tekstiline veateade vigase välja juurde.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.3.3.1.

Vormi veateated

Vormi täitmisel vales vormingus sisuga ei kuva veateade, millisel kujul sisu oodatakse (telefoninumber, kuupäev).

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.3.3.3.

Vormi ülevaatamine

Kui alamlehel on vorm, mille ära saatmisel on õiguslikud või finantsilised tagajärjed peab kasutajal olema võimalik sisestatud info üle vaadata, seda parandada ning vajadusel vormi ärasaatmine tagasi võtta.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.3.3.4.

Automaatse täitmise atribuut

Vormi väljadel ei ole aktiveeritud autocomplete atribuut.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.3.5.

Klaviatuur

Funktsionaalsuse kasutamine klaviatuuriga

Kogu veebilehe funktsionaalsust ei ole võimalik kasutada ainult klaviatuuriga.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.1.1.

Ülehüppamislingid

Puuduvad ülehüppamislingid.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.4.1.

Fokusseerimise järjekord

Kasutajaliideste elementide fokusseerimise järjekord ei ole igal pool loogiline ja intuitiivne.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.4.3.

Fookusstiili puudumine

Esineb fookusstiili puudumist aktiveeritaval kasutajaliidese elementidel - nagu näiteks nupp või link.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.4.7.

Ekraanilugeja

Pildikirjeldused ja ette lugemine

Ekraanilugeja peab ette lugema kõigi informatiivsete piltide kirjelduse ja dekoratiivsete piltide korrale ei tohi mitte midagi ette lugeda.

Sisse logitud lehtede lõpus esineb element, mida ei tohiks ette lugeda. Logo ei loeta ette. Prindi nupu nimetus loetakse ette (kuid ei ole vajalik).

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.1.1.

Kuupäevade lugemine

Ekraanilugeja ei loe kalendri kuupäevi ette kui täielikke kuupäevi, vaid ainult numbreid.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.3.1.

Lehe sisu järjekord

Lehe sisu ei loeta ette samas järjekorras nagu lehel näha järgnevatel juhtudel:

  • Kui avada saatekiri, avaneb modaal, aga fookus liigub edasi modaali all
  • Kontaktisikut kustutades avaneb modaal, kuid fookus liigub edasi selle all
  • Kui avada haigusjuhu modaal, siis liigub fookus edasi modaali all
  • Kui katkestada broneeringu tegemine, avaneb modaal, kuid fookus ei liigu selle peale.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.3.2.

Ülehüppamislink

Ülehüppamislink puudub.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.4.1.

Linkide otstarve

Linkide otstarve ei ole arusaadav ainuüksi lingi tekstist või koos seda ümbritseva ekraanilugeja poolt etteloetava kontekstiga.

Jaluse kodulehe ja Facebooki lingid on esitatud URL-idena. Kalendris kuu kõrval olevate noolte kohta ütleb ekraanilugeja “Eelnev” ja “Järgnev”, mis ei ütle täpselt, mida need teevad.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.4.4.

Elementide nimetused ja eesmärgid

Ekraanilugeja ei teata iga kasutajaliidese elemendi (nt. vormiväli, nupp, ikoon, kalender kuupäeva valimiseks jne) nimetust ja eesmärki ning ei teata ka sellest, kui selle väärtus muutub (nt. element on fookuses, valitud, märgitud jne: vajadusel tuleb ise lahtrisse teha linnuke vms).

  • Sisselogimise viis
  • Osad väljad ei ole koodis seotud siltidega
  • Ei ütle alati, milline menüüpunkt on valitud
  • Nuppudel puuduvad osaliselt tekstilised alternatiivid
  • Ekraanilugeja ütleb, et tekstid on „clickable“ aga ei ole
  • Ekraanilugejaga ei saa arve staatust muuta lahtrisse ise kirjutamata ja selleks peab kasutaja juba teadma valikukastis olevaid valikuid.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.4.1.2.

Oleku muudatuste lugemine

Ekraanilugejaga ei loeta ette oleku muudatusi (nagu veateated või “Otsin...“, “Leiti 12 vastet”, “Vasteid ei leitud”) ilma, et kasutaja selle ekraanilugejaga fookusesse võtab.

Ekraanilugeja ei loe välja veateateid ega Mobiil-ID kinnituskoodi ega teateid, kui sessioon aegus või kasutaja logis ise välja. Ekraanilugeja ei loe ette veateadet, nt "Vastuvõtuaegade otsimiseks täitke palun kas Eriala või Tervishoiutöötaja väli." ilma sellele liikumata. Ekraanilugeja ei loe ette "Muudatused on salvestatud" teadet minu andmete sisestamisel. Ekraanilugeja ei teata haigusjuhtude kuval, kui otsing lõpeb ja tagastatakse tulemusi. Broneerimisel kraanilugeja ei teavita modaali avanemisest.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.4.1.3.

Tagasiside

Me püüame pidevalt parandada käesoleva veebilehe ligipääsetavust. Kui te soovite anda tagasisidet ligipääsetavuse kohta või on midagi vajalikku jäänud teie jaoks ligipääsmatuks, siis palun võtke meiega ühendust allpool olevate kontaktide kaudu.

E-post: info@itk.ee

Vastame teile tavaliselt viie tööpäeva jooksul.

Järelevalveasutus

Avalike teenuste veebide ja rakenduste ligipääsetavuse osas teostab järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Veebileht: www.ttja.ee

E-post: info@ttja.ee

Telefon: 667 2000

Teatise koostamine

Käesoleva ligipääsetavuse teatis on koostatud enesehindamise põhjal.

Käesolev teatis on koostatud 09. jaanuar 2024.